Miễn trừ trách nhiệm

Sunwin có một số miễn trừ trách nhiệm quan trọng mà người dùng cần lưu ý:

miễn trừ trách nhiệm tại sunwin
miễn trừ trách nhiệm tại sunwin

Miễn trừ trách nhiệm về nội dung

Sunwin không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp trên trang web hoặc ứng dụng của họ. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin này.

Miễn trừ trách nhiệm về thiệt hại

Sunwin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc phụ thuộc vào việc sử dụng dịch vụ của họ. Người dùng tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro và hậu quả phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ này.

Miễn trừ trách nhiệm về sự cố kỹ thuật

Sunwin không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc sự cố kỹ thuật nào gây ra mất dữ liệu, gián đoạn hoạt động hoặc sự cố khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

Miễn trừ trách nhiệm về liên kết

Trang web của Sunwin có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Sunwin không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành động của các trang web bên thứ ba này.

Miễn trừ trách nhiệm về sự thay đổi

Sunwin có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.