Chính sách - bảo mật

Chính sách bảo mật của Sunwin đặt lợi ích và quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân và giao dịch của khách hàng. Dưới đây là những điểm chính trong chính sách bảo mật của chúng tôi:

Bảo vệ thông tin cá nhân

Sunwin thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng chỉ khi có sự đồng ý và cho mục đích cụ thể, ví dụ như đăng ký tài khoản hoặc xác nhận giao dịch. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Sunwin sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp dịch vụ, xử lý giao dịch, hỗ trợ khách hàng và cung cấp thông tin về sản phẩm và khuyến mãi. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết và theo các quy định pháp luật liên quan.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, sử dụng trái phép, truy cập trái phép hoặc tiết lộ không đúng mục đích. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu.

Cookie và công nghệ theo dõi

Sunwin có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin không định danh về việc sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dõi này chỉ để mục đích nội bộ và không liên kết với thông tin cá nhân của khách hàng.

Đảm bảo tuân thủ

Chúng tôi tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo mật được áp dụng trong ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến. Chúng tôi thường xuyên xem xét và cập nhậtChính sách bảo mật của Sunwin đặt lợi ích và quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân và giao dịch của khách hàng. Dưới đây là những điểm chính trong chính sách bảo mật của chúng tôi:

Bảo vệ thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng chỉ khi có sự đồng ý và cho mục đích cụ thể, ví dụ như đăng ký tài khoản hoặc xác nhận giao dịch. Sunwin cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng.