Điều kiện - điều khoản

Điều kiện và Điều khoản của Sunwin được thiết lập để quản lý quyền và trách nhiệm của cả nhà cung cấp dịch vụ và người dùng. Dưới đây là một số điểm chính trong Điều kiện và Điều khoản của Sunwin

điều kiện điều khoản
điều kiện điều khoản

Tuổi tác

Người dùng phải đạt đủ tuổi pháp luật để tham gia vào hoạt động cá cược và có khả năng hợp pháp tham gia các hoạt động này.

Tài khoản

Người dùng phải tạo một tài khoản cá nhân để truy cập và sử dụng dịch vụ của Sunwin. Thông tin đăng ký và các chi tiết khác cung cấp phải chính xác, đúng và được cập nhật thường xuyên.

Bảo mật tài khoản

Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm mật khẩu và thông tin đăng nhập khác. Không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác và phải thông báo cho Sunwin ngay lập tức nếu có bất kỳ sự vi phạm hoặc lạm dụng tài khoản.

Hành vi cấm

Sunwin cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật và quy định, bao gồm việc sử dụng dịch vụ cá cược cho mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận. Ngoài ra, các hoạt động như xâm phạm quyền riêng tư, đe dọa, quấy rối hoặc làm hại người khác cũng bị cấm.

Quản lý tài khoản

Sunwin có quyền quản lý và kiểm soát tài khoản người dùng, bao gồm việc thu hồi tài khoản hoặc hạn chế quyền truy cập nếu người dùng vi phạm Điều kiện và Điều khoản.

Cập nhật và thay đổi

Sunwin có quyền cập nhật và thay đổi Điều kiện và Điều khoản theo ý muốn. Người dùng được khuyến nghị kiểm tra và đọc lại Điều kiện và Điều khoản thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.